Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Arhiva

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.
Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.
Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja za nove slučajeve koji nisu regulirani postojećim Pravilnikom o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja, te radi usklađivanja za ostalim aktima i odlukama Hrvatske komore primalja.

Članci koji mijenjaju i dopunjuju u Pravilniku su:

U Pravilniku o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja u članku 2. iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase:

„Ukoliko Predsjednik/ca Komore iz zaprimljene dokumentacije za učlanjenje utvrdi da se prvostupnik/ca primaljstva ili magistar/magistra primaljstva, po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 1 (jedne) godine, Predsjednik/ca Komore izdaje Privremeno rješenje kojim se upućuje podnositelja/icu zahtjeva da pristupi provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore.

Ukoliko Predsjednik/ca Komore iz zaprimljene dokumentacije za učlanjenje utvrdi da se primaljski asistent odnosno primalja-asistentica, po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 2 (dvije) godine, Predsjednik/ca Komore izdaje Privremeno rješenje kojim se upućuje podnositelja/icu zahtjeva da pristupi provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore.

Ukoliko Predsjednik/ca Komore iz zaprimljene dokumentacije za učlanjenje utvrdi da primaljski asistent, primalja-asistentica, prvostupnik/ca primaljstva odnosno magistar/magistra primaljstva u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije nije prošlo/la dopunsku mjeru – Ispit provjere kompetentnosti, Predsjednik/ca Komore izdaje Privremeno rješenje kojim se upućuje podnositelja/icu zahtjeva da pristupi provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore.„

Dosadašnji stavci 8., 9., 10. postaju stavci 11., 12., 13.

U Pravilniku o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja u članku 3. stavak 2. mijenja se i  glasi:

„Ako je primaljskom asistentu, primalji-asistentici, prvostupniku/ci primaljstva odnosno magistru/magistri primaljstva priznata inozemna stručna kvalifikacija isti/a je uz Zahtjev za učlanjenje dužan/na priložiti Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije na temelju kojeg će se izvršiti upis i:
-       dokaz o položenoj Provjeri znanja u slučajevima iz čl. 2. st. 8., 9. i 10. ovog Pravilnika, te
-       po potrebi druge dokumente o položenom ili priznatom stručnom ispitu izdan od nadležnih tijela.“

U Pravilniku o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja u članku 14. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja da to učine do 13.04.2020. na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i  dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja“